Personlig profil

Forskningsområden

I research how human beings make choices using decision theory. I'm especially interested in unconscious and ethical decision making. I study these subjects in a broad context but lately have been concentrating in the world of cryptocurrencies such as Bitcoin. 

Information om utbildning

Ekonomie magister, Hanken Svenska handelshögskolan, Finland, 2016

Nyckelord

  • 512 Företagsekonomi
  • 515 Psykologi
  • 511 Nationalekonomi

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen där Jori Grym är aktiv. Dessa ämnesetiketter kommer från personens arbeten. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.
  • 1 Liknande profiler

Samarbeten och ledande forskningsområden under de senaste fem åren

Aktuellt externt samarbete på lands-/territoriumsnivå. Visa detaljer genom att klicka på punkterna eller