Personlig profil

Information om utbildning

Ekon. dr, annat eller okänt huvudämne, Åbo Akademi, Finland, 2012