Personlig profil

Information om utbildning

Ekon. mag., företagsekonomi, Strasbourg 1 Louis Pasteur University, Frankrike, 2006

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen där Ecaterina Vozian är aktiv. Dessa ämnesetiketter kommer från personens arbeten. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.
  • 1 Liknande profiler