Inget foto av Kenneth Högholm
  • P.O. Box 287

    65101 Vaasa

    Finland

Beräknat baserat på antal publikationer som lagrats i Pure och citeringar från Scopus
Beräknat baserat på antal publikationer som lagrats i Pure och citeringar från Scopus
Beräknat baserat på antal publikationer som lagrats i Pure och citeringar från Scopus
1994 …2022

Forskningsoutput per år

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen där Kenneth Högholm är aktiv. Dessa ämnesetiketter kommer från personens arbeten. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Economics, Econometrics and Finance

Social Sciences