Personlig profil

Information om utbildning

Ekon. mag., företagsekonomi, Rensselaer Polytechnic Institute, Amerikas förenta stater, 2020