Personlig profil

Information om utbildning

Fil. mag., annat eller okänt utbildningsområde, Alameh tabataba'i university, Iran, 2017

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen där Kimia Aghayi Malayery är aktiv. Dessa ämnesetiketter kommer från personens arbeten. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.
  • 1 Liknande profiler

Samarbeten och ledande forskningsområden under de senaste fem åren

Aktuellt externt samarbete på lands-/territoriumsnivå. Visa detaljer genom att klicka på punkterna eller