Beräknat baserat på antal publikationer som lagrats i Pure och citeringar från Scopus
Beräknat baserat på antal publikationer som lagrats i Pure och citeringar från Scopus
Beräknat baserat på antal publikationer som lagrats i Pure och citeringar från Scopus
20002024

Forskningsoutput per år

Personlig profil

Information om utbildning

Ekon. dr, företagsekonomi, Svenska handelshögskolan, Finland, 2004

Meritförteckning

ACADEMIC POSITIONS

Professor of Service and Relationship Marketing, Department of Marketing, Hanken School of Economics, Helsinki, Finland (Since January 2015)

Head of Subject, Department of Marketing, Hanken School of Economics (since February 2023)

Professor II, Department of Strategy and Management, Norwegian School of Economics, Norway (since January 2024)

American Marketing Association SERVSIG, Co-Chair (since June 2022)

Fulbright Scholar, University of Massachusetts Boston (2018)

POSITIONS OF TRUST

Board member, CTF Center for Service Research, Karlstad University (since 2019)

Chair, Finnish Union of University Professors, local chapter (since 2015)

Director, CERS Centre for Relationship Marketing and Service Management, Hanken School of Economics, Helsinki, Finland (2010 – 2023)

Co-chair, Research Area Competition Economics & Service Strategy, Hanken School of Economics (2019-2023)

Adjunct Professor (Docent) of Marketing, specifically customer-centric service marketing University of Tampere (2013-2019)

PAST ACADEMIC POSITIONS 

Assistant Professor (tenure track) and Assistant Professor, Department of Marketing, Hanken School of Economics, Helsinki, Finland (2005-2014)

Post Doctoral Researcher, LTT Research LTD, Helsinki School of Economics (2004)

Doctoral researcher, FCSRM Finnish Centre for Service and Relationship Management graduate school, Helsinki, Finland (2001-2004)

Assistant Professor, Department of Marketing, Swedish School of Economics and Business Administration, Helsinki, Finland (1999-2000)

Forskningsområden

 • Service management,
 • value creation,
 • service innovation,
 • customer experience,
 •  transformative service and business transformation,
 • customer-dominant logic,
 • digitalization, social media and service technologies

Google scholar       |       LinkedIn     |    ResearchGate    |    Academia.edu      

Expertis relaterad till FN:s globala mål för hållbar utveckling (SDG:er)

2015 godkände FN:s medlemsstater 17 globala mål för en hållbar utveckling (SDG:er), för att utrota fattigdomen, skydda planeten och garantera framgång för alla. Denna personens arbete bidrar till följande SDG(:er):

 • SDG 3 – God hälsa och välbefinnande
 • SDG 9 – Hållbar industri, innovationer och infrastruktur
 • SDG 11 – Hållbara städer och samhällen
 • SDG 12 – Hållbar konsumtion och produktion
 • SDG 17 – Genomförande och globalt partnerskap

Externa befattningar

Associate Editor, International Journal of Consumer Studies

08.2022 → …

Co-chair, American Marketing Association Service special interest group SERVSIG

06.2022 → …

Associate Editor, Journal of Service Theory and Practice

01.2019 → …

Fulbright fellow, University of Massachusetts

02.201806.2018

Board member, Finnish Association for Business Administration (Kauppatieteellinen yhdistys)

04.201403.2020

Docent, Tampere University of Technology

12.20132019

Nyckelord

 • 512 Företagsekonomi
 • Customers and Relations
 • Business, Markets and Societal Dynamics

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen där Kristina Heinonen är aktiv. Dessa ämnesetiketter kommer från personens arbeten. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.
 • 1 Liknande profiler

Samarbeten och ledande forskningsområden under de senaste fem åren

Aktuellt externt samarbete på lands-/territoriumsnivå. Visa detaljer genom att klicka på punkterna eller