Kristina Heinonen

ED

  • P.O. Box 479

    00101 Helsinki

    Finland

  • Källa: Scopus
  • Beräknat baserat på antal publikationer som lagrats i Pure och citeringar från Scopus
20002020

Forskningsoutput per år

Om du gjort några ändringar i Pure kommer de visas här snart.

18 Liknande profiler

Likhet baseras på överlappande begrepp i Kristina Heinonen:s fingeravtryck och