Personlig profil

Information om utbildning

Fil. dr, historia, University Lyon2, Frankrike, 2016