Personlig profil

Information om utbildning

Ekon. mag., företagsekonomi, Aalto University School of Business, Finland, 2013