Foto av Elvira Ruiz Kaneberg
Beräknat baserat på antal publikationer som lagrats i Pure och citeringar från Scopus
Beräknat baserat på antal publikationer som lagrats i Pure och citeringar från Scopus
Beräknat baserat på antal publikationer som lagrats i Pure och citeringar från Scopus
20162023

Forskningsoutput per år

Personlig profil

Information om utbildning

Ekon. dr, företagsekonomi, Jönköping University, Sverige, 2018

Expertis relaterad till FN:s globala mål för hållbar utveckling (SDG:er)

2015 godkände FN:s medlemsstater 17 globala mål för en hållbar utveckling (SDG:er), för att utrota fattigdomen, skydda planeten och garantera framgång för alla. Denna personens arbete bidrar till följande SDG(:er):

 • SDG 1 – Ingen fattigdom
 • SDG 3 – God hälsa och välbefinnande
 • SDG 4 – God utbildning
 • SDG 5 – Jämställdhet
 • SDG 8 – Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt
 • SDG 9 – Hållbar industri, innovationer och infrastruktur
 • SDG 10 – Minskad ojämlikhet
 • SDG 11 – Hållbara städer och samhällen
 • SDG 12 – Hållbar konsumtion och produktion
 • SDG 13 – Bekämpa klimatförändringarna
 • SDG 14 – Hav och marina resurser
 • SDG 16 – Fredliga och inkluderande samhällen
 • SDG 17 – Genomförande och globalt partnerskap

Utbildning / akademisk kvalifikation

Business Administration, Dr. Degree of Master of Science with a major in Business Administration. Jönköping University, Jönköping, Sweden , Emergency Preparedness and Civil Defence in Sweden: An all-hazards approach for developed countries´ supply chains, Jönköping University

20.08.201308.06.2018

Tilldelningsdatum: 08.06.2018

Externa befattningar

Jönköping University , University of the Andes

27.10.2022 → …

Jönköping University , Defence Collegue

14.10.2022 → …

Jönköping University , Stockholm School of Economics

14.10.2022 → …

Jönköping University , Stockholm University

14.10.2022 → …

Jönköping University , Malmö University

25.05.202115.11.2022

Jönköping University, Instituto Politécnico Nacional

30.03.2019 → …

Jönköping University , Instituto Politécnico Nacional

30.03.2019 → …

Linnaeus Palme Partnership Project, Universidad de los Andes

11.02.201928.02.2023

Assistant Professor , Jönköping University

01.08.2018 → …

Senior Advisor , Swedish Defence Materiel Administration

01.01.200031.12.2018

Nyckelord

 • 512 Företagsekonomi
 • Marketing Logics and Strategizing

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen där Elvira Ruiz Kaneberg är aktiv. Dessa ämnesetiketter kommer från personens arbeten. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.
 • 1 Liknande profiler

Samarbeten och ledande forskningsområden under de senaste fem åren

Aktuellt externt samarbete på lands-/territoriumsnivå. Visa detaljer genom att klicka på punkterna eller