Foto av Marco Lambrecht
Beräknat baserat på antal publikationer som lagrats i Pure och citeringar från Scopus
Beräknat baserat på antal publikationer som lagrats i Pure och citeringar från Scopus
Beräknat baserat på antal publikationer som lagrats i Pure och citeringar från Scopus
20202024

Forskningsoutput per år

Personlig profil

Information om utbildning

Samh. dr, ekonomivetenskaper, University of Heidelberg, Tyskland, 2020

Nyckelord

  • 511 Nationalekonomi
  • Beteendeekonomi
  • Experimentell
  • 111 Matematik
  • Numerisk analys

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen där Marco Lambrecht är aktiv. Dessa ämnesetiketter kommer från personens arbeten. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.
  • 1 Liknande profiler

Samarbeten och ledande forskningsområden under de senaste fem åren

Aktuellt externt samarbete på lands-/territoriumsnivå. Visa detaljer genom att klicka på punkterna eller