Inget foto av Margot Rocheteau
20232024

Forskningsoutput per år

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen där Margot Rocheteau är aktiv. Dessa ämnesetiketter kommer från personens arbeten. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Social Sciences

Computer Science