Personlig profil

Information om utbildning

Fil. mag., annat eller okänt humanistiskt specialområde, Åbo Akademi, Finland, 2009