• P.O. Box 479

    00101 Helsinki

    Finland

Beräknat baserat på antal publikationer som lagrats i Pure och citeringar från Scopus
Beräknat baserat på antal publikationer som lagrats i Pure och citeringar från Scopus
Beräknat baserat på antal publikationer som lagrats i Pure och citeringar från Scopus
1994 …2023

Forskningsoutput per år

Personlig profil

Meritförteckning

 

Mera utförlig information finns på engelska sidorna

Information om examen

 
Reception 2023-2024 by appointment.
 

Forskningsområden

Associate editor, Service Research, Journal of Business Research.

Research committee member of Handelsbankens stiftelser Jan Wallander's and Tom Hedelius' foundation as well as Tore Browald's foundation

 
MAIN RESEARCH PROJECTS

Service and customer-oriented business development

Managerial sensemaking

Dynamics of customers, business relationships, and markets

 

Google.scholar citation

Hanken's database HARIS containing publications and research activities 

 

International Fellow of CTF Centrum for Tjänsteforskning, Service Research Center at Karlstad University.

Editorial board member of scientific journals: Industrial Marketing Management, Journal of Business Research, Journal of Service Research, Journal of Business & Industrial Marketing, Journal of Service Management (previously International Journal of Service Industry Management).

 

 

Information om utbildning

Ekon. dr, företagsekonomi, Svenska handelshögskolan, Finland, 1998

Expertis relaterad till FN:s globala mål för hållbar utveckling (SDG:er)

2015 godkände FN:s medlemsstater 17 globala mål för en hållbar utveckling (SDG:er), för att utrota fattigdomen, skydda planeten och garantera framgång för alla. Denna personens arbete bidrar till följande SDG(:er):

  • SDG 9 – Hållbar industri, innovationer och infrastruktur
  • SDG 12 – Hållbar konsumtion och produktion

Nyckelord

  • 512 Företagsekonomi
  • Marknadsföring

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen där Maria Holmlund-Rytkönen är aktiv. Dessa ämnesetiketter kommer från personens arbeten. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.
  • 1 Liknande profiler

Samarbeten och ledande forskningsområden under de senaste fem åren

Aktuellt externt samarbete på lands-/territoriumsnivå. Visa detaljer genom att klicka på punkterna eller