Beräknat baserat på antal publikationer som lagrats i Pure och citeringar från Scopus
Beräknat baserat på antal publikationer som lagrats i Pure och citeringar från Scopus
Beräknat baserat på antal publikationer som lagrats i Pure och citeringar från Scopus
20142022

Forskningsoutput per år

Personlig profil

Information om utbildning

Ekon. dr, annat eller okänt huvudämne, Hanken Svenska handelshögskolan, Finland, 2022

Meritförteckning

Maria Sandberg är postdoktoral forskare vid Hanken Svenska handelshögskolan. Hennes doktorsavhandling analyserar reducering av konsumtionsnivåer i högtkonsumerande samhällen. Hennes forskningsintressen inkluderar hållbara produktions-konsumtionssystem, degrowth och tillräcklighet.

Expertis relaterad till FN:s globala mål för hållbar utveckling (SDG:er)

2015 godkände FN:s medlemsstater 17 globala mål för en hållbar utveckling (SDG:er), för att utrota fattigdomen, skydda planeten och garantera framgång för alla. Denna personens arbete bidrar till följande SDG(:er):

  • SDG 12 – Hållbar konsumtion och produktion
  • SDG 13 – Bekämpa klimatförändringarna
  • SDG 14 – Hav och marina resurser
  • SDG 15 – Ekosystem och biologiskt mångfald

Nyckelord

  • 512 Företagsekonomi
  • Sustainable production-consumption systems
  • Sufficiency
  • Degrowth
  • Sustainability transitions

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen där Maria Sandberg är aktiv. Dessa ämnesetiketter kommer från personens arbeten. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.
  • 1 Liknande profiler