Personlig profil

Information om utbildning

Samh. mag., ekonomivetenskaper, Helsingfors Universitet, Finland, 2018