Inget foto av Markus Wartiovaara
Beräknat baserat på antal publikationer som lagrats i Pure och citeringar från Scopus
Beräknat baserat på antal publikationer som lagrats i Pure och citeringar från Scopus
Beräknat baserat på antal publikationer som lagrats i Pure och citeringar från Scopus
20112023

Forskningsoutput per år

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen där Markus Wartiovaara är aktiv. Dessa ämnesetiketter kommer från personens arbeten. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Psychology

Economics, Econometrics and Finance

Social Sciences