Foto av Mikaela Krohn
Beräknat baserat på antal publikationer som lagrats i Pure och citeringar från Scopus
Beräknat baserat på antal publikationer som lagrats i Pure och citeringar från Scopus
Beräknat baserat på antal publikationer som lagrats i Pure och citeringar från Scopus
20162023

Forskningsoutput per år

Personlig profil

Information om utbildning

Ekon. dr, annat eller okänt huvudämne, Svenska handelshögskolan, Finland, 2020

Utbildning / akademisk kvalifikation

Företagsledning och organisation, Ekonomiedoktor, Doctoral thesis: What are you looking at?! Online videos as visual strategic organisational communication, Hanken Svenska handelshögskolan

01.09.201518.11.2020

Tilldelningsdatum: 18.11.2020

Nyckelord

  • 512 Företagsekonomi

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen där Mikaela Krohn är aktiv. Dessa ämnesetiketter kommer från personens arbeten. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.
  • 1 Liknande profiler

Samarbeten och ledande forskningsområden under de senaste fem åren

Aktuellt externt samarbete på lands-/territoriumsnivå. Visa detaljer genom att klicka på punkterna eller