Personlig profil

Information om utbildning

Dipl.ing., annat eller okänt tekniskt område, University of Polytechnic of Turin, Italien, 2016