Personlig profil

Information om utbildning

Ekon. mag., företagsekonomi, Poznan University of Economics and Business, Polen, 2017