Personlig profil

Information om utbildning

Ekon. mag., företagsekonomi, University of Salford, Manchester, UK, , 2014