Personlig profil

Information om utbildning

Fil. dr, pedagogik, University of Educational Management of NAES of Ukraine, Kyiv, Ukraina, 2013

Samarbeten och ledande forskningsområden under de senaste fem åren

Aktuellt externt samarbete på lands-/territoriumsnivå. Visa detaljer genom att klicka på punkterna eller