Personlig profil

Information om utbildning

Annan eller okänd ekonomisk utbildning på högre högskolenivå, University of Tampa, Florida, USA, Amerikas förenta stater, 2017

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen där Neema Komba är aktiv. Dessa ämnesetiketter kommer från personens arbeten. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.
  • 1 Liknande profiler

Samarbeten och ledande forskningsområden under de senaste fem åren

Aktuellt externt samarbete på lands-/territoriumsnivå. Visa detaljer genom att klicka på punkterna eller