Foto av Niklas Ahlgren
  • P.O. Box 479

    00101 Helsinki

    Finland

Beräknat baserat på antal publikationer som lagrats i Pure och citeringar från Scopus
Beräknat baserat på antal publikationer som lagrats i Pure och citeringar från Scopus
1996 …2023

Forskningsoutput per år

Personlig profil

Meritförteckning

Dr. Niklas Ahlgren is Associate Professor in Statistics at the Hanken School of Economics. His research areas are econometrics, financial econometrics, the bootstrap and spatial econometrics. He has published in Computational Statistics, Computational Statistics and Data Analysis, Econometrics and Statistics, Empirical Economics, Journal of Financial Econometrics, Journal of Time Series Analysis and Spatial Economic Analysis, among other journals. Currently he is working on the power of bootstrap tests of cointegration with strong persistence in volatility and testing factor models in event studies.

Information om forskning och undervisning

Econometrics, Financial Econometrics, Time Series Analysis, Statistical Inference, Probability, Multivariate Data Analysis and Mathematics for Economists

Forskningsområden

Econometrics, Financial Econometrics, the Bootstrap and Spatial Econometrics

Information om examen

PhD in Statistics and Econometrics (2003), Hanken School of Economics; LicSc in Economics (1998), Hanken School of Economics; MSc in Economics (1993), Hanken School of Economics.

 

Information om utbildning

Ekon. dr, företagsekonomi, Svenska handelshögskolan, Finland, 2003

Nyckelord

  • 112 Statistik
  • 511 Nationalekonomi

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen där Niklas Ahlgren är aktiv. Dessa ämnesetiketter kommer från personens arbeten. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.
  • 1 Liknande profiler