Beräknat baserat på antal publikationer som lagrats i Pure och citeringar från Scopus
Beräknat baserat på antal publikationer som lagrats i Pure och citeringar från Scopus
Beräknat baserat på antal publikationer som lagrats i Pure och citeringar från Scopus
20022023

Forskningsoutput per år

Personlig profil

Information om forskning och undervisning

Nikodemus 'Niko' Solitander är Sinituote Postdoktoral Forskare i Logistik och Samhällsansvar vid Hanken. Han har en doktorsgrad i Logistik och Företagsgeografi och hans huvudsakliga expertis och forskningsfokus ligger inom företagsansvar (CSR), företag och mänskliga rättigheter, transnationella aktivistnätverk, och ansvarsfull ekonomutbildning. 
Han har ett intensivt intresse av pedagogisk utveckling och metoder, 2011 valdes han till Årets Föreläsare av Svenska handelshögskolans studentkår, och 2013 och 2017 mottog han högskolans pris för förtjänstfull utveckling av undervisningen. 2020 utnämndes han till Excellent Lärare, den högsta kategorin i Hankens incentivpyramid för undervisning. Han har extensiv erfarenhet av undervisning inom kandidat-, magister-, MBA och exekutivutbildning.
 
Solitander ansvarar tillsamman med Martin Fougère för implementeringen av PRME - FNs principer för hållbar ledarskapsutbildning - på Hanken, samt ansvarar för koordineringen av Hankens tvärvetenskapliga modul i Företagsansvar inom kandidat och magisterutbildningen.

Information om utbildning

Ekon. dr, företagsekonomi, Svenska handelshögskolan, Finland, 2011

Expertis relaterad till FN:s globala mål för hållbar utveckling (SDG:er)

2015 godkände FN:s medlemsstater 17 globala mål för en hållbar utveckling (SDG:er), för att utrota fattigdomen, skydda planeten och garantera framgång för alla. Denna personens arbete bidrar till följande SDG(:er):

 • SDG 1 – Ingen fattigdom
 • SDG 4 – God utbildning
 • SDG 8 – Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt
 • SDG 9 – Hållbar industri, innovationer och infrastruktur
 • SDG 10 – Minskad ojämlikhet
 • SDG 11 – Hållbara städer och samhällen
 • SDG 12 – Hållbar konsumtion och produktion
 • SDG 13 – Bekämpa klimatförändringarna
 • SDG 16 – Fredliga och inkluderande samhällen
 • SDG 17 – Genomförande och globalt partnerskap

Nyckelord

 • 512 Företagsekonomi

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen där Nikodemus Solitander är aktiv. Dessa ämnesetiketter kommer från personens arbeten. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.
 • 1 Liknande profiler

Samarbeten och ledande forskningsområden under de senaste fem åren

Aktuellt externt samarbete på lands-/territoriumsnivå. Visa detaljer genom att klicka på punkterna eller