Beräknat baserat på antal publikationer som lagrats i Pure och citeringar från Scopus
Beräknat baserat på antal publikationer som lagrats i Pure och citeringar från Scopus
Beräknat baserat på antal publikationer som lagrats i Pure och citeringar från Scopus
20022023

Forskningsoutput per år

Nätverk

City University London

Extern organisation: Universitet / Yrkeshögskola

Aalto University

Extern organisation: Universitet / Yrkeshögskola

La Trobe University

Extern organisation: Universitet / Yrkeshögskola

FIANT Consulting

Extern organisation: Privatföretag

Jönköping University

Extern organisation: Universitet / Yrkeshögskola

Umeå University

Extern organisation: Universitet / Yrkeshögskola

University of Oulu

Extern organisation: Universitet / Yrkeshögskola

Karlstad University

Extern organisation: Universitet / Yrkeshögskola

KU Leuven

Extern organisation: Universitet / Yrkeshögskola

Finnish Institute of Occupational Health

Extern organisation: Övrig forskningsorganisation

Copenhagen Business School

Extern organisation: Universitet / Yrkeshögskola

3bility Consulting

Extern organisation: Privatföretag

University of Jyväskylä

Extern organisation: Universitet / Yrkeshögskola

BI Norwegian Business School

Extern organisation: Universitet / Yrkeshögskola

Audencia Business School

Extern organisation: Universitet / Yrkeshögskola

University of Tartu

Extern organisation: Universitet / Yrkeshögskola

Estonian Business School

Extern organisation: Universitet / Yrkeshögskola

The University of Manchester

Extern organisation: Universitet / Yrkeshögskola

University College London

Extern organisation: Universitet / Yrkeshögskola

Ihmisoikeuskeskus

Extern organisation: Icke-statlig organisation

University of Gothenburg

Extern organisation: Universitet / Yrkeshögskola

Vienna University of Technology

Extern organisation: Universitet / Yrkeshögskola

Stockholm School of Economics

Extern organisation: Universitet / Yrkeshögskola