Personlig profil

Information om utbildning

Ekonomie magister, Hanken Svenska handelshögskolan, Finland, 2020