Personlig profil

Information om utbildning

M.Sc. (Econ. and Business Adm.) International Management, Hanken Svenska handelshögskolan, Finland, 2010

Nyckelord

  • 512 Företagsekonomi

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen där Olga Novikova är aktiv. Dessa ämnesetiketter kommer från personens arbeten. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.
  • 1 Liknande profiler