Personlig profil

Information om utbildning

Ekon. dr, företagsekonomi, University of Jyväskylä, Finland, 2012

Meritförteckning

Director of the Hanken Center of Accounting, Finance and Governance

Associate Professor in Accounting

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen där Othmar Lehner är aktiv. Dessa ämnesetiketter kommer från personens arbeten. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.
  • 1 Liknande profiler

Samarbeten och ledande forskningsområden under de senaste fem åren

Aktuellt externt samarbete på lands-/territoriumsnivå. Visa detaljer genom att klicka på punkterna eller