Foto av Päivi Hutukka
20212023

Forskningsoutput per år

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen där Päivi Hutukka är aktiv. Dessa ämnesetiketter kommer från personens arbeten. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Social Sciences

Economics, Econometrics and Finance