Foto av Paulo Fraga Martins Maio
  • P.O. Box 479

    00101 Helsinki

    Finland

Beräknat baserat på antal publikationer som lagrats i Pure och citeringar från Scopus
Beräknat baserat på antal publikationer som lagrats i Pure och citeringar från Scopus
Beräknat baserat på antal publikationer som lagrats i Pure och citeringar från Scopus
20122024

Forskningsoutput per år

Personlig profil

Meritförteckning

Paulo Maio is professor of finance at Hanken.

Information om utbildning

Ekon. dr, annat eller okänt huvudämne, Universidade Nova de Lisboa, Portugal, 2006

Information om forskning och undervisning

Personal Webpage

Scopus

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen där Paulo Fraga Martins Maio är aktiv. Dessa ämnesetiketter kommer från personens arbeten. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.
  • 1 Liknande profiler

Samarbeten och ledande forskningsområden under de senaste fem åren

Aktuellt externt samarbete på lands-/territoriumsnivå. Visa detaljer genom att klicka på punkterna eller