Foto av Paulo Fraga Martins Maio
  • P.O. Box 479

    00101 Helsinki

    Finland

Beräknat baserat på antal publikationer som lagrats i Pure och citeringar från Scopus
Beräknat baserat på antal publikationer som lagrats i Pure och citeringar från Scopus
Beräknat baserat på antal publikationer som lagrats i Pure och citeringar från Scopus
20122024

Forskningsoutput per år

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen där Paulo Fraga Martins Maio är aktiv. Dessa ämnesetiketter kommer från personens arbeten. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Economics, Econometrics and Finance