Personlig profil

Information om utbildning

Fil. mag., socialvetenskaper, Estonian Academy of Music and Theatre / Estonian Business School, Estland, 2020

Utbildning / akademisk kvalifikation

Degree in Educational Administration, Ministry of Education and Culture

Tilldelningsdatum: 31.12.2016

Master of Culture and Arts in Music Pedagogy, Metropolia University of Applied Sciences

Tilldelningsdatum: 19.03.2011

Vocational Teacher degree, Haaga-Helia University of Applied Sciences

Tilldelningsdatum: 31.05.2005

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen där Pekka Saarikorpi är aktiv. Dessa ämnesetiketter kommer från personens arbeten. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.
  • 1 Liknande profiler

Samarbeten och ledande forskningsområden under de senaste fem åren

Aktuellt externt samarbete på lands-/territoriumsnivå. Visa detaljer genom att klicka på punkterna eller