Per Andreas Persson

Ekonomie doktor

  • Telefon+358 (0)9 431 331
  • P.O. Box 479

    00101 Helsinki

Beräknat baserat på antal publikationer som lagrats i Pure och citeringar från Scopus
Beräknat baserat på antal publikationer som lagrats i Pure och citeringar från Scopus
20062014

Forskningsoutput per år

Personlig profil

Information om examen

Ekonomie doktor, Hanken Svenska handelshögskolan, Finland, 2011