Foto av Peter Björk
  • P.O. Box 287

    65101 Vaasa

    Finland

Beräknat baserat på antal publikationer som lagrats i Pure och citeringar från Scopus
Beräknat baserat på antal publikationer som lagrats i Pure och citeringar från Scopus
Beräknat baserat på antal publikationer som lagrats i Pure och citeringar från Scopus
1995 …2024

Forskningsoutput per år

Personlig profil

Information om utbildning

Ekon. dr, företagsekonomi, Svenska handelshögskolan, Finland, 1994

Externa befattningar

Fakultetsstyrelse, Styrelsemedlem , University of South-Eastern Norway

01.01.202331.12.2027

Board member, Ab Sidwill OY

20152018

Chair of the board, Ab Probic Oy

20002020

Nyckelord

  • Customers and Relations
  • Marketing Logics and Strategizing
  • Marketing Effectiveness and Profitability

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen där Peter Björk är aktiv. Dessa ämnesetiketter kommer från personens arbeten. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.
  • 1 Liknande profiler

Samarbeten och ledande forskningsområden under de senaste fem åren

Aktuellt externt samarbete på lands-/territoriumsnivå. Visa detaljer genom att klicka på punkterna eller