Inget foto av Petri Mäntysaari
  • P.O. Box 287

    65101 Vaasa

    Finland

Beräknat baserat på antal publikationer som lagrats i Pure och citeringar från Scopus
Beräknat baserat på antal publikationer som lagrats i Pure och citeringar från Scopus
Beräknat baserat på antal publikationer som lagrats i Pure och citeringar från Scopus
1998 …2024

Forskningsoutput per år

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen där Petri Mäntysaari är aktiv. Dessa ämnesetiketter kommer från personens arbeten. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Social Sciences

Economics, Econometrics and Finance