Om du gjort några ändringar i Pure kommer de visas här snart.

Personlig profil

Information om utbildning

Master of Science (Economics and Business Administration), Business Economics, Vasa Universitet, Finland, 2010

Information om utbildning

Ekon. mag., företagsekonomi, Vasa Universitet, Finland, 2020