Personlig profil

Information om utbildning

Ekon. mag., företagsekonomi, Vasa Universitet, Finland, 2020

Information om utbildning

Master of Science (Economics and Business Administration), Business Economics, Vasa Universitet, Finland, 2010

Nyckelord

  • 999 Övriga
  • 512 Företagsekonomi