Inget foto av Pontus Troberg

Pontus Troberg

Annan eller okänd utbildning på forskarutbildningsnivå

Beräknat baserat på antal publikationer som lagrats i Pure och citeringar från Scopus
Beräknat baserat på antal publikationer som lagrats i Pure och citeringar från Scopus
Beräknat baserat på antal publikationer som lagrats i Pure och citeringar från Scopus
20072020

Forskningsoutput per år

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen där Pontus Troberg är aktiv. Dessa ämnesetiketter kommer från personens arbeten. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Social Sciences

Economics, Econometrics and Finance