Personlig profil

Information om utbildning

Ekon. mag., företagsekonomi, Stockholm School of Economics, Sverige, 2019