Inget foto av Rita Eloranta

Rita Eloranta

Annan eller okänd utbildning i humanistiska ämnen och konst på lägre högskolenivå

Beräknat baserat på antal publikationer som lagrats i Pure och citeringar från Scopus
Beräknat baserat på antal publikationer som lagrats i Pure och citeringar från Scopus
Beräknat baserat på antal publikationer som lagrats i Pure och citeringar från Scopus
20172020

Forskningsoutput per år

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen där Rita Eloranta är aktiv. Dessa ämnesetiketter kommer från personens arbeten. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Arts and Humanities