Personlig profil

Information om utbildning

Ekon. mag., företagsekonomi, Lappeenrannan teknillinen yliopisto, Finland, 2017

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen där Robert Davtyan är aktiv. Dessa ämnesetiketter kommer från personens arbeten. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.
  • 1 Liknande profiler