Sara Ulrika Björnsdotter Lindeman

Ekonomie magister

Beräknat baserat på antal publikationer som lagrats i Pure och citeringar från Scopus
Beräknat baserat på antal publikationer som lagrats i Pure och citeringar från Scopus
20092017

Forskningsoutput per år

Personlig profil

Information om utbildning

Ekonomie magister, Hanken Svenska handelshögskolan, Finland, 2005

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen där Sara Ulrika Björnsdotter Lindeman är aktiv. Dessa ämnesetiketter kommer från personens arbeten. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.
  • 1 Liknande profiler