Sara Ulrika Björnsdotter Lindeman

Ekonomie magister

Beräknat baserat på antal publikationer som lagrats i Pure och citeringar från Scopus
Beräknat baserat på antal publikationer som lagrats i Pure och citeringar från Scopus
20092017

Forskningsoutput per år

Nätverk