Foto av Sarah Schiffling
Beräknat baserat på antal publikationer som lagrats i Pure och citeringar från Scopus
Beräknat baserat på antal publikationer som lagrats i Pure och citeringar från Scopus
Beräknat baserat på antal publikationer som lagrats i Pure och citeringar från Scopus
20142024

Forskningsoutput per år

Personlig profil

Information om utbildning

Annan eller okänd ekonomisk doktorsutbildning, Heriot Watt University, Storbritannien, 2017

Expertis relaterad till FN:s globala mål för hållbar utveckling (SDG:er)

2015 godkände FN:s medlemsstater 17 globala mål för en hållbar utveckling (SDG:er), för att utrota fattigdomen, skydda planeten och garantera framgång för alla. Denna personens arbete bidrar till följande SDG(:er):

  • SDG 3 – God hälsa och välbefinnande
  • SDG 8 – Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt
  • SDG 9 – Hållbar industri, innovationer och infrastruktur
  • SDG 11 – Hållbara städer och samhällen
  • SDG 12 – Hållbar konsumtion och produktion

Utbildning / akademisk kvalifikation

Logistics and Supply Chain Management, PhD, An Application of the Concept of Messy Problems to Supply Chain Management: An Investigation of Non-Standard Supply Chains in Humanitarian Logistics, Heriot-Watt University

20112017

Tilldelningsdatum: 22.06.2017

Research in the Social Sciences, MRes (with distinction), Heriot-Watt University

20102011

Tilldelningsdatum: 17.11.2011

Supply Chain Management and Logistics, MSc (with distinction) , University of Warwick

20092010

Tilldelningsdatum: 15.11.2010

Aviation Management, BA, International University of Applied Sciences Bad Honnef- Bonn

20062009

Tilldelningsdatum: 07.09.2009

Externa befattningar

Senior Lecturer in Supply Chain Management, Liverpool John Moores University

02.201809.2022

Lecturer in Logistics and Operations Management, University of Lincoln

09.201402.2018

Teaching Assistant, Heriot-Watt University

09.201009.2014

Nyckelord

  • 512 Företagsekonomi

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen där Sarah Schiffling är aktiv. Dessa ämnesetiketter kommer från personens arbeten. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.
  • 1 Liknande profiler

Samarbeten och ledande forskningsområden under de senaste fem åren

Aktuellt externt samarbete på lands-/territoriumsnivå. Visa detaljer genom att klicka på punkterna eller