Foto av Sarah Schiffling
Beräknat baserat på antal publikationer som lagrats i Pure och citeringar från Scopus
Beräknat baserat på antal publikationer som lagrats i Pure och citeringar från Scopus
Beräknat baserat på antal publikationer som lagrats i Pure och citeringar från Scopus
20142024

Forskningsoutput per år

Filter
Officiellt deltagande i handledning av doktorsavhandling, disputation, examination

Sökresultat

  • Manuscript Seminar

    Sarah Schiffling (Förhandsgranskare av manuskript till doktorsavhandling)

    17.06.2022

    Aktivitet: ExaminationOfficiellt deltagande i handledning av doktorsavhandling, disputation, examination