Beräknat baserat på antal publikationer som lagrats i Pure och citeringar från Scopus
Beräknat baserat på antal publikationer som lagrats i Pure och citeringar från Scopus
Beräknat baserat på antal publikationer som lagrats i Pure och citeringar från Scopus
20202024

Forskningsoutput per år

Personlig profil

Information om utbildning

Doctor of Philosophy (Accounting), Business Economics, Hanken School of Economics, Helsinki, Finland, 2020

Information om utbildning

Fil. dr, filosofi (humanistiska området), Hanken, Finland, 2020

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen där Mansoor Afzali är aktiv. Dessa ämnesetiketter kommer från personens arbeten. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.
  • 1 Liknande profiler

Samarbeten och ledande forskningsområden under de senaste fem åren

Aktuellt externt samarbete på lands-/territoriumsnivå. Visa detaljer genom att klicka på punkterna eller