Personlig profil

Meritförteckning

Direktör för Centret för språk och affärskommunikation
FD, Pol. mag. Universitetslektor i svenska och affärskommunikation
Ämneslärare i modersmål och litteratur
Rektorsbehörighet, 2014
Censor för provet i modersmål och litteratur, Studentexamensnämnden


Information om utbildning

Fil. dr, svenska språket, Helsingfors universitet, Finland, 2017

Utbildning / akademisk kvalifikation

Offentlig förvaltning, Politices magister, Åbo Akademi University

Tilldelningsdatum: 27.04.2021

Didaktisk svenska, Filosofie doktor, Finska, finskugriska och nordiska institutionen vid Helsingfors universitet

Tilldelningsdatum: 14.02.2017

Förvaltning, Rektorsbehörighet, Förordning om behörighetsvillkoren för personal inom undervisningsväsendet 2005/865, Centret för livslångt lärande vid Åbo Akademi och Yrkeshögskolan Novia samt HSSMedia

Tilldelningsdatum: 20.02.2014

Nordiska språk, Ämneslärare i modersmål och litteratur, Finska, finskugriska och nordiska institutionen vid Helsingfors universitet

Tilldelningsdatum: 12.09.2006

Externa befattningar

Fullmäktigeledamot i Grankulla stadsfullmäktige

2017 → …

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen där Sofia Stolt är aktiv. Dessa ämnesetiketter kommer från personens arbeten. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.
  • 1 Liknande profiler

Samarbeten och ledande forskningsområden under de senaste fem åren

Aktuellt externt samarbete på lands-/territoriumsnivå. Visa detaljer genom att klicka på punkterna eller