Om du gjort några ändringar i Pure kommer de visas här snart.

Personlig profil

Information om utbildning

Ekon. mag., företagsekonomi, Svenska handelshögskolan, Finland, 2019

Expertis relaterad till FN:s globala mål för hållbar utveckling (SDG:er)

2015 godkände FN:s medlemsstater 17 globala mål för en hållbar utveckling (SDG:er), för att utrota fattigdomen, skydda planeten och garantera framgång för alla. Denna personens arbete bidrar till följande SDG(:er):

  • SDG 3 – God hälsa och välbefinnande
  • SDG 7 – Hållbar energi för alla

Nyckelord

  • 511 Nationalekonomi
  • 2021 EURO HOpe mini-conference

    Sonja Saari (Deltagare)

    24.11.202125.11.2021

    Aktivitet: Deltagande i eller organisering av evenemangArrangemang av / deltagande i konferens, workshop, kurs, seminarium