Personlig profil

Information om utbildning

Doctor of Science (Economics and Business Administration), Marketing, Hanken School of Economics, Finland, 2022

Information om utbildning

Ekon. dr, företagsekonomi, Hanken School of Economics, Finland, 2022

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen där Sonja Sarasvuo är aktiv. Dessa ämnesetiketter kommer från personens arbeten. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.
  • 1 Liknande profiler